AI kan förstärka könsstereotyper

Datorskärm med en kvinnas ansikte omringat av tekniska symbyler

Anna, Amelia, Alexa och Cortana är namn på AI-assistenter. En rapport från Unesco visar att de digitala assistenterna tenderar att ha historiskt traditionella kvinnliga egenskaper, som att vara underdånig och att stå för service. Tanken är att användaren ska ha den dominerande och ledande rollen.

– Det finns en fara att synen på att kvinnan ska ha den hjälpande rollen i samhället förankras genom AI, säger Karin Ehrnberger, doktor i produktdesign på KTH.

FN-rapporten heter I’d blush if I could: closing gender divides in digital skills through education.

En forskarrapport av Annie Hammarin Lindell på Malmö Högskola, visar att det är viktigt för användare att veta könet på virtuella agenter för att skapa en interaktion. Användare tenderar till att hellre vilja lyssna till en röst som påminner om en kvinnas tonläge, än en mans, men samtidigt finns det en större risk att AI-assistenter med kvinnliga tilltalsnamn blir bemötta med ovårdat språk, skriver Veckans Affärer i sin artikel.

Annons riktad till män – anställ fler kvinnor!

L’Oréals reklamkampanj har ett budskap som är riktat till män: Anställ fler kvinnor!

Kampanjens ursprung är en forskningsstudie i Tyskland som visar att 91,4% av de som sitter i företagsledningar och styrelser är män. Forskningen visade också att företag med kvinnor i ledande positioner hade i genomsnitt ett bättre resultat än manliga ledare.

När ledningen bestod av 30% kvinnor ökade lönsamheten med 15%. Även antal innovationer med patent ökade för företag med fler kvinnliga ledare, med ca 20% fler patent per år.

McCann Germany som skapat kampanjen skrev på sin facebook:

To dramatise these facts, McCann created print ads that correct the perception of women leaders as less than men. To add a dose of humour, they directed the ads at men. To make them eye-catching, they used actual L’Oréal products to build the infographics.

Request a Woman Scientist

Request a Woman Scientist är en internationell databas där du kan söka efter forskare som expert till exempelvis ett panelsamtal, en föreläsning eller en intervju.

Elizabeth McCullagh, doktor i neurobiologi på University of Colorado tröttnade på den bristande jämställdheten i forskarvärlden och har tillsammans med gräsrotsorganisationen 500 Women Scientists skapat den internationella databasen.

Syftet är att visa på den verkliga mångfalden i forskarvärlden och på sikt förändra stereotypen av en vit, manlig forskare. Databasen innehåller för närvarande drygt 7 500 forskare bas från 133 länder.