Request a Woman Scientist

Request a Woman Scientist är en internationell databas där du kan söka efter forskare som expert till exempelvis ett panelsamtal, en föreläsning eller en intervju.

Elizabeth McCullagh, doktor i neurobiologi på University of Colorado tröttnade på den bristande jämställdheten i forskarvärlden och har tillsammans med gräsrotsorganisationen 500 Women Scientists skapat den internationella databasen.

Syftet är att visa på den verkliga mångfalden i forskarvärlden och på sikt förändra stereotypen av en vit, manlig forskare. Databasen innehåller för närvarande drygt 7 500 forskare bas från 133 länder.

Ny handbok för att vidga normen och minska diskriminering utifrån hudfärg

Omslagsbild på boken "Vit, svart eller brun - handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg"

”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” visar på metoder, verktyg och övningar på hur man kan arbeta för att bidra till inkludering på arbetsplatsen.

– Det är sannolikt den första handboken i sitt slag i Sverige. Den vänder sig särskilt till organisationer och företag som är beredda att arbeta aktivt mot diskriminering kopplat till hudfärg, och därmed leva upp till diskrimineringslagen. Men boken kan också läsas av alla som är nyfikna och vill lära sig mer, säger Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda arbeta aktivt mot begränsande normer och diskriminering utifrån hudfärg och mycket arbete återstår när det gäller synliga minoriteter.

Här kan du ladda ner handboken som pdf: ”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” .

Härnösand satsar på utbildning i jämställdhet, normer och värderingar

Olika lådor i papp som ligger på ett bord. På varje låda står det #wedo.

Härnösand satsar på att bli en plats som på allvar gör något bra för att förändra samhällsstrukturen som blev synlig och tydlig genom #metoo-rörelsen. Därför har 2000 medarbetare i Härnösands kommun samlats för att diskutera och arbeta med jämställdhet, normer och värderingar. Arbetet kallas #WeDo.

I workshops fick olika grupper diskutera utifrån frågekort som kunde handla om allt från ”Hur får vi fler män att söka till kvinnodominerande yrken?” till frågor som ” Hur skulle det gynna män om de blev mer jämställt?”

– Jag hoppas att alla tar chansen att arbeta med detta frågematerial och gärna tillsammans med andra arbetslag. Arbetet med #WeDo kan skapa förändring för Härnösand och förändring är vad vår framtid och nästa generation behöver, säger Anna-Karin Hasselborg, en av projektledarna.