En lunch i juni?

Är du nyfiken på inkluderande kommunikation? Har frågor om stereotyper i media? Funderingar kring vem som syns och hörs? Eller vill diskutera kommunikation ur ett genus- och mångfaldsperspektiv? Toppen! Passa på att luncha med mig.

Under juni månad kan du boka in en lunch i Stockholm, där vi pratar om det som är aktuellt för dig inom inkluderande kommunikation. I kalendern kan du se vilka datum som är lediga. Lunchtimmen bör starta tidigast kl. 11.30 och senast kl. 12.30.

Mejla mig på anita.utterstrom@inkluderandekommunikation.se för att boka en lunch.


1 mars

Rättviseförmedlingen firar 5 år i dag och det är premiär för den här bloggen. Här kommer jag främst att skriva om inkluderande kommunikation utifrån ett brett perspektiv. Vill lyfta fram personer, projekt, satsningar, publikationer, tips och fakta som kan inspirera till att kommunicera mer inkluderande.

RättisDen 1 mars 2010 startade Lina Thomsgård Rättviseförmedlingen på Facebook som ett sätt att bemöta påståendet och ursäkten ”de finns inte”. De första uppdragen handlade om att hitta DJs, bloggare och komiker, som inte var män.

Under åren har Rättviseförmedlingen visat på att ”de” verkligen finns och att det egentligen är våra förställningar om vem som är lämpad för vad, som begränsar möjligheterna. Det finns ett stort antal listor med namn på personer som vanligtvis inte syns eller hörs inom olika områden. Några exempel är experter på brottsbekämpning, föreläsare på ämnet drivkraft och entreprenörskap, digitala nytänkare,  experter på miljö och hållbar utveckling och vd:s och generaldirektörer kunniga inom HR- och personalfrågor.

Sedan drygt ett år tillbaka är Seher Yilmaz styrelseordförande och talesperson. Bilder från 5-års dagen finns på Rättviseförmedlingens instagram. Under kvällen kom flera telegram, bland annat ett från statsministern.

Rättviseförmedlingens efterlysningar och listor har starkt bidragit till att det numera pratas mer om vilka som syns och hörs i media, att normer och stereotyper ifrågasätts och att det ställs krav på en jämnare könsfördelning. Vi börjar inse det orimliga i att kompetenta personer hamnar i skymundan bara för att de exempelvis inte har det kön, ursprung eller de fysiska förutsättningarna som vi är vana att se.