Inkludering i Almedalen

visby-644587_1280I år är det fler än 1 500 olika arrangörer som genomför ungefär 3 500 evenemang under Almedalsveckan. Jag kommer tyvärr inte att vara på plats, men har letat rätt på intressanta seminarier med fokus på inkludering, som jag vill tipsa om. Tisdagen och torsdagen är dagarna att satsa på, för den som vill förkovra sig i ämnet.

Hittade ett par seminarier som verkar handla om inkluderande kommunikation:

Andra seminarier som inte handlar om kommunikation, men som har fokus på inkludering:

 

Värdskap och inkluderande kommunikation

En vuxen man och en flicka hälsar lekande på varandra. De är i ett rum med bokstäver, Bokstaven H syns i framkant.Närbild på pennor i olika färger som bildar en cirkel med spetsarnaPostmuseum2

På ett öppet frukostseminarium den 6 maj föreläste Malin Valentin, museichef, Postmuseum och jag om värdskap och inkluderande kommunikation. Bland deltagarna fanns personer från exempelvis kultursektorn, kommunikationsbranschen, besöksnäringen, vård och omsorg samt flera entreprenörer.

Malin Valentin, Postmuseum, föreläser
Malin Valentin, Postmuseum.

Malin Valentin berättade om Postmuseums resa – från bottenplacering till årets klättrare. Hon beskrev varumärkets och värdskapets avgörande roll i utvecklingen av mötet med museibesökare, mötesgäster, shopkunder, skolklasser och inte minst medarbetarna.

Mycket inspirerande att höra hur de lyckats höja både kundupplevelsen och arbetsglädjen.

Anita Utterström föreläser
Anita Utterström, replay media.

Jag berättade om hur inkluderande kommunikation är en viktig del i att framtidssäkra sin organisation, visade exempel på hur det ser ut idag och vad som konkret kan göras för att komma igång.

Förenklat uttryckt handlar inkluderande kommunikation om att inte kommunicera per automatik, utan istället göra medvetna val med ett genus- och mångfaldsperspektiv.

I dag när mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag och organisationer finns ett ökat krav på att kommunicera enhetligt, trovärdigt och med relevans. Inkluderande kommunikation är en viktig metod för att åstadkomma detta.

Kommunicera hållbart

I morse var jag på ett frukostseminarium där David Orlic, vice vd på Volontaire, pratade om hur företag bör gå till väga för att kommunicera mer hållbart. Han menar att trovärdighet och relevans är det centrala för att företag ska lyckas nå ut och bli framgångsrika.

”Allt fler företag pratar allt mindre om sin produkt och allt mer om sin roll i samhället. När det görs på ett trovärdigt och långsiktigt sätt, blir det också lönsamt. Men om det är påklistrat, får det ofta helt motsatt effekt.”

Företagen bör identifiera ett större syfte och driva en relevant fråga, som även är viktig för kunderna. David Orlic presenterade en metodik med tre frågor, som företag bör ställa sig: Vad vill vi förändra? Vilka andra tycker att det är viktigt? Vem spelar huvudrollen? Dessutom kan företaget inte bara vara för något, utan behöver även vara emot något. Ett svenskt exempel som nämndes var Oatly.

Andra exempel på företag som redan arbetar med hållbar kommunikation:  Dove, som utmanar kvinnliga skönhetsideal. Patagonia, vars budskap till kunden är att köpa färre plagg. Warby Parker, som utbildar blivande glasögonförsäljare i fattiga länder. Toms, som snarare säljer en affärsidé än produkter.

David Orlic förutspår att vi kommer att se flera misslyckade försök de närmaste åren, men också många exempel på företag som framgångsrikt kommunicerar mer hållbart.