Inkluderande kommunikation på engelska

Önskar du en guide för inkluderande kommunikation på engelska? Ett verktyg för hur du bör formulera dig utifrån ett genusperspektiv? Nu finns handboken ”Toolkit on Gender-sensitive Communication” och en webbplats med både test och tips.

European Institute for Gender Equality (EIGE) har tagit fram en kommunikationsguide för att underlätta för beslutsfattare, media och andra att kommunicera mer inkluderande.

Språket vi använder återspeglar attityder, beteenden och normer i ett samhälle. Det formar också människors attityder till vad som är ”normalt” och acceptabelt.

Här kan du ladda ner ”Toolkit on Gender-sensitive Communication” som pdf.

Nya skyltdockor i större storlekar

Nikes paradbutik i London använder nu även plus size-skyltdockor till sina sportkläder, för att bidra till mångfald och inkludering samt ett sundare kroppsideal.

Foto: Nike

”To celebrate the diversity and inclusivity of sport, the space will not just celebrate local elite and grassroot athletes through visual content, but also show Nike plus size and para-sport mannequins for the first time on a retail space.” skriver Nike i sitt pressmeddelande.

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Omslaget till rapporten Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

En ny studie från Luleå tekniska universitet visar på hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas, spridas och användas. Studien baseras på praktiska exempel från Sverige.

I rapporten listar Malin Lindberg, professor vid industriell design, LTU, 27 digitala verktyg varav ett urval har studerats mer ingående.

  • Clusjion – berättelser för medarbetare och chefer på arbetsplatser.
  • GOEQUAL – processtöd för företag och organisationer.
  • GoHub – processtöd för chefer och medarbetare på arbetsplatser.
  • Jämställdhetskartan – visualiserad statistik för kommuner och regioner.
  • Power up – app för medarbetare på arbetsplatser.
  • Vkna webbverktyg i jämställdhet – utbildning för medarbetare och chefer på arbetsplatser.

Här kan du ladda ner studien som pdf.

Övriga digitala verktyg som listas är: Equalytics, Ett Dalarna och Sverige för alla, Förändringsrutan, GenderEQ, GenderTimer, Genus- och jämställdhetsmedveten undervisning, #inclusion, Jämlikhetsresan, Jämställdhetscertifiering, Make Equal Analytics , Make Equal Stories, MakEQuality, Mångfald och Inkludering, Organisera för en jämställd arbetsmiljö, PIHR Pay Equality, ProgressData.io, Schyst vardag, Social Media Migrant Sisters, Trakasserier på arbetsplatsen, Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter och Vision 50/50.