Genustänk vid fotografering

Alla är fotograferI går var det säsongstart för Alla är fotografer på SVT. Henrik Schyffert och Johan Rheborg fick lära sig att inte cementera könsroller i sina bilder. Genusfotograferna Tomas Gunnarsson och Emilia Bergmark-Jiménez gav programledarna en grundkurs i genustänk medan de coachade dem under uppdragen. Henrik Schyffert och Johan Rheborg verkade få en hel del nya insikter och kunskaper, som de förhoppningsvis använder sig av i de kommande avsnitten.

Tomas Gunnarsson har i ett blogginlägg listat 40 typiska bilder utan genustänk som ofta förekommer i media. Bilderna visar på hur de snäva stereotyperna kan se ut. Ytterligare en lista på samma tema finns här.

1 mars

Rättviseförmedlingen firar 5 år i dag och det är premiär för den här bloggen. Här kommer jag främst att skriva om inkluderande kommunikation utifrån ett brett perspektiv. Vill lyfta fram personer, projekt, satsningar, publikationer, tips och fakta som kan inspirera till att kommunicera mer inkluderande.

RättisDen 1 mars 2010 startade Lina Thomsgård Rättviseförmedlingen på Facebook som ett sätt att bemöta påståendet och ursäkten ”de finns inte”. De första uppdragen handlade om att hitta DJs, bloggare och komiker, som inte var män.

Under åren har Rättviseförmedlingen visat på att ”de” verkligen finns och att det egentligen är våra förställningar om vem som är lämpad för vad, som begränsar möjligheterna. Det finns ett stort antal listor med namn på personer som vanligtvis inte syns eller hörs inom olika områden. Några exempel är experter på brottsbekämpning, föreläsare på ämnet drivkraft och entreprenörskap, digitala nytänkare,  experter på miljö och hållbar utveckling och vd:s och generaldirektörer kunniga inom HR- och personalfrågor.

Sedan drygt ett år tillbaka är Seher Yilmaz styrelseordförande och talesperson. Bilder från 5-års dagen finns på Rättviseförmedlingens instagram. Under kvällen kom flera telegram, bland annat ett från statsministern.

Rättviseförmedlingens efterlysningar och listor har starkt bidragit till att det numera pratas mer om vilka som syns och hörs i media, att normer och stereotyper ifrågasätts och att det ställs krav på en jämnare könsfördelning. Vi börjar inse det orimliga i att kompetenta personer hamnar i skymundan bara för att de exempelvis inte har det kön, ursprung eller de fysiska förutsättningarna som vi är vana att se.