utbildning

Mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag. Det handlar om att framtidssäkra sin organisation – att exempelvis stärka varumärket, attrahera och behålla den bästa kompetensen, leva upp till förväntningar som olika intressenter har och tillgodose kunders krav. En viktig del i detta är att kommunicera inkluderande.

Anita Utterström föreläserVi erbjuder kompetenshöjande workshops och halv- eller heldagsutbildningar hos företag och organisationer som vill utveckla sin kommunikation ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Fakta  varvas med praktiska övningar och användbara tips.

  • Workshop, 3 timmar

En kortare genomgång av stereotyper, normer och representation. Vilka syns och får uttala sig? Hur framställs män och kvinnor på bilder? I beskrivande texter? Övningar där deltagarna bland annat får diskutera exempel och pröva på att skriva en exkluderande respektive inkluderande text. Workshoppen avslutas med en genomgång av användbara tips och metoder för att kommunicera inkluderande.

  • Heldagsutbildning (alt. två halvdagar)

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap och konkreta verktyg för att effektivt kunna utveckla sin kommunikation till att bli mer inkluderande. Under utbildningen ges många exempel, praktiska övningar, användbara tips och tydliga checklistor.

Första hälften är snarlik workshoppen, men skräddarsys efter önskemål och behov. Under den andra hälften får deltagarna exempelvis lära sig att normkritiskt analysera bilder och texter för att lättare kunna identifiera information som verkar vara neutral, men som i själva verket exkluderar vissa grupper.

För att effektivt komma igång med det egna arbetet, ingår även två konsultationstillfällen på en timme vardera, via telefon eller webb, där en deltagare i efterhand exempelvis kan ställa frågor, bolla olika idéer eller diskutera konkreta exempel.

Ett par röster från deltagare:
”Tydligt och tankeväckande!”
”Jättebra och mycket intressant! Det märks att du är engagerad.”